Kolaże
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 420 x 297 mm + spad: 1,5 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu